Marianne
de Vreugdvertalingen

Door de opkomst van Google Translate en andere vertaalprogramma's lijkt het nut van een vertaler
te verdwijnen, omdat men geen vertaler meer inhuurt maar gebruik maakt van deze programma's.
Ook zijn er misschien 'vertalers' die hun werk door Google Translate halen, de tekst daarna
verbeteren en dit aan de klant presenteren als hun eigen werk.
Op dit moment staan vertaalprogramma's nog in de kinderschoenen en naar mijn mening gaat het
nog heel lang duren voordat deze ook maar in de buurt komen van het niveau van een
professionele vertaler. Zelfs als deze programma's veel beter worden dan ze nu zijn, zullen ze nooit
de vertaler kunnen vervangen. Ten eerste kan een computerprogramma nooit de kleine nuances in
een tekst oppikken en deze vertalen. Taal is emotie en een programma herkent geen emotie.
Humor, ironie en sarcasme worden ook niet begrepen door een computerprogramma, dus kan het
ook niet zodanig vertalen dat deze terugkomen in de vertaalde tekst.
Ten tweede zijn er soms woorden of zinsdelen waarvoor geen equivalent is in een andere taal en
dan moet je creatief zijn. Een programma kan niet creatief zijn, maar vertaalt een woord een op
een.
Kortom, het is duidelijk dat ik geen voorstander ben van vertaalprogramma's en ik gebruik ze dus
ook niet.


phone 06-11516054
KVK 66201810
copyright © Marianne de Vreugd
This website does not use cookies and does not collect any personal data.